فرم دیفرانسیلی قوانین اصلی، آموزش مکانیک سیالات 1– آکادمی نیک درس

بیش از 5 ساعت آموزش مکانیک و سیالات 1 با کیفیت بالا، حجم کم و هزینه پایین در آکادمی نیک درس در اختیار مخاطبین قرار دارد.
مکانیک سیالات به تحلیل و بررسی جریان و رفتار سیالات (مایعات و گازها)، نحوه تعامل آنها با مرزهای جامد و نحوه واکنش آنها به نیروها و شرایط مختلف پرداخته و به دو شاخه استاتیک سیالات یا هیدرواستاتیک (تعادل سیال در حالت سکون) و دینامیک سیالات (سیال در حال حرکت) تقسیم می‌شود.
‌در‌ این‌ فصل‌ برای‌ به‌ دست‌ آوردن‌ اطالاعات‌ جزئی‌ در‌ تحلیل‌ جریان‌ سیال‌، معادلات‌ دیفرانسلی‌ مناسبی‌ را‌ که‌ در‌ یک‌ نقطه‌ معتبر‌ باشند‌، به‌ کار‌ می‌بریم‌ و‌ با در نظر‌ گرفتن‌ شرایط ‌مرزی‌، از‌ معادلات‌ انتگرال‌گیری‌ می‌کنیم.
جهت تهیه کامل آموزش می‌توانید از لینک زیر اقدام نمائید.
امکان مشاهده لینک های تایید نشده وجود ندارد!01-00027-fluid-mechanics-1
در صورت تمایل به تدریس در آکادمی نیک درس، مهارت‌های خود را در فرم همکاری با ما در وب سایت آکادمی نیک درس وارد نمائید.
امکان مشاهده لینک های تایید نشده وجود ندارد!
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

آکادمی نیک درس

در حال بارگذاری
X
این ویدیو