دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
۲ هفته پیش
102 بازدید

آهنگ مذهبی بیدار شدن از خواب غفلت

بعضی روزا فکر می کنم؛ بارِ گناهم کاری کرده با من که پیش تو رو سیاهم ●♪♫
از خجالت بسته نگاهم؛ درونم میسوزه از سوزشِ آهم ●♪♫
یاد گرفتاریم میُفتم؛ یاد اون لحظه ای که میبرنم ●♪♫
به یادِ غسل و کفنم؛ یادِ فشار قبرم و فریاد زدنم… ●♪♫
یادِ عذاب و بدنم ●♪♫
یاد اون لحظه ای که دوتا ملک؛ سوال کنن… یادِ ساکت شدنم! ●♪♫
یاد اون شلاقایی که میزنن روی تنم؛ که بگو خدات کیه؟ قبلت کجاست؟ ●♪♫
چیه کتابت و اسمِ پیمبرتو بگو؟ ●♪♫
کمکم کن نمونه؛ جوابم توی گلو! ●♪♫
تو سوال اولی بگم؛ علی… دیگه هر چی که بگن؛ بگم حسین… ●♪♫
من قبلتک؟ حسین… من دینک؟ حسین… ●♪♫
من امامک؟ حسین… من کتاب؟ حسین ●♪♫
دینم حسین؛ روحم حسین؛ خونم حسین… ●♪♫

 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
نظر شما
😊