دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
۲ هفته پیش
191 بازدید

عبور مار پیتون بزرگ از جاده که منجر به مسدود شدن آن و ترافیک شده است

عبور مار پیتون دو متری از جاده ای در هند، ایالات کرالا که رانندگان توقف کرده تا مار عبور کند باعث تعجب همگان دیدن این مار چون در این ایالت عبور مار از جاده رایج نیست

 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
نظر شما
😊

لیست پخش «حیاط وحش»