نحوه حرکت داروها در سراسر بدن

نحوه حرکت داروها در سراسر بدن:pill:

:black_small_square:قبل از اینکه یک دارو بتواند از نظر بالینی موثر باشد، باید جذب شود، یعنی در جریان خون جذب شود. پس از جذب، مرحله اول سفر دارو در بدن آغاز میشود.

:black_small_square:سپس دارو از سه مرحله کلیدی عبور می کند: توزیع، متابولیسم ودفع. در مرحله توزیع، دارو از طریق خون در سراسر بدن حرکت می کند و به نقاطی می رود که به دارو بیشتر نیاز است.
سپس مرحله متابولیسم فرا می رسد که طی آن بدن اجزای فعال دارو را تبدیل می کند و آنها را در معرض واکنش های شیمیایی قرار می دهد تا پردازش شوند و از بدن خارج شوند.
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

ایران سریال

در حال بارگذاری
X
این ویدیو