آی فیلو - سرویس کسب درآمد از اشتراک ویدیو
مبحث اصل ارشمیدسی
0:00:44
مبحث نیروی ارشمیدسی
0:00:49
آموزش ساخت ایمیل
0:05:58
آموزش ساخت ایمیل
mohammad
نیم ساعت پیش
| 2 بازدید
فشارسنج شاره ها3
0:00:38
فشارسنج شاره ها3
نرجس میرنژاد
نیم ساعت پیش
| 1 بازدید
فشارسنج شاره ها2
0:00:34
فشارسنج شاره ها2
نرجس میرنژاد
نیم ساعت پیش
| 2 بازدید
مبحث فشارسنج شاره ها
0:01:01
مثال پیوند کووالانسی
0:02:37
پیوند کووالانسی...
0:05:19