آی فیلو - سرویس کسب درآمد از اشتراک ویدیو

دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
1 ماه پیش
22 بازدید

فیزیک دوازدهم.حرکت شتاب دار

توضیح کامل مباحث فیزیک
برای تماشای ادامه کانال را دنبال کنید...

ویدیوهای مرتبط

 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
نظر شما
😊

لیست پخش «فیزیک»

43 ارسال ماهواره به مریخ
0:04:45
44 هفتم.توضیح کامل چگالی
0:02:38
SD
45 علوم هفتم حجم اجسام منظم
0:01:26
SD
47 علوم هفتم.مثال های چگالی
0:04:35
SD
49 هفتم.کمیت،یکا و جرم
0:04:26
SD
51 علوم هفتم.دقت اندازه گیری
0:01:47
SD
52 دوازدهم.شتاب و شیب
0:02:19
HD
▶️ فیزیک دوازدهم.حرکت شتاب دار
0:01:09
HD
55 ریاضی.بردار تفاضل ...
0:01:22
HD
57 باردار کردن اجسام با مالش
0:01:17
HD
58 توضیح کامل مبحث نیرو
0:02:43
HD
59 توضیح مفهومی قوانین نیوتن
0:03:26
HD
61 فیزیک.مثال نیرو قسمت پنجم
0:04:37
HD
62 فیزیک.مثال نیرو قسمت ششم
0:01:39
HD