دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
1 ماه پیش
32 بازدید

انیمه وان پیس - One Piece قسمت63

گل دی راجر دزد دریایی قدرتمندی بود که صاحب ثروت فراوانی بود. زمانیکه دستگیر شد و در آستانه ی اعدام قرار داشت فاش کرد که گنج بزرگ او که وان پیس نام داشت جایی در گرند لاین مخفی شده است. 22 سال پس از مرگ او پسری به نام مونکی تصمیم گرفت تا یک دزد دریایی بشود و به دنبال گنج برود...

لیست پخش «انیمه وان پیس (زبان اصلی)»

52 انیمه وان پیس - One Piece قسمت53
0:25:00
SD
53 انیمه وان پیس - One Piece قسمت54
0:25:00
SD
54 انیمه وان پیس - One Piece قسمت55
0:25:00
SD
55 انیمه وان پیس - One Piece قسمت56
0:25:00
SD
56 انیمه وان پیس - One Piece قسمت57
0:25:00
SD
57 انیمه وان پیس - One Piece قسمت58
0:25:00
SD
58 انیمه وان پیس - One Piece قسمت59
0:25:00
SD
59 انیمه وان پیس - One Piece قسمت60
0:25:00
SD
60 انیمه وان پیس - One Piece قسمت61
0:25:00
SD
61 انیمه وان پیس - One Piece قسمت62
0:25:01
SD
▶️ انیمه وان پیس - One Piece قسمت63
0:25:00
SD
63 انیمه وان پیس - One Piece قسمت64
0:25:00
SD
64 انیمه وان پیس - One Piece قسمت65
0:25:00
SD
65 انیمه وان پیس - One Piece قسمت66
0:24:00
SD
66 انیمه وان پیس - One Piece قسمت67
0:24:00
SD
67 انیمه وان پیس - One Piece قسمت68
0:24:00
SD
68 انیمه وان پیس - One Piece قسمت69
0:24:00
SD
69 انیمه وان پیس - One Piece قسمت70
0:24:00
SD
70 انیمه وان پیس - One Piece قسمت71
0:24:00
SD
71 انیمه وان پیس - One Piece قسمت72
0:24:00
SD