تریلر داستانی بازی Wo Long: Fallen Dynasty را مشاهده کنید

در این تریلر، شاهد بخشهایی از گیمپلی نیز هستیم، اما بیش از هر چیز روی میانپرده‎ها و خط روایی Wo Long مانور داده میشود. همچنین، به نظر میرسد که در این بازی شاهد نبرد مشهور پویانگ نیز خواهیم بود که مطمئناً برای کسانی که به تاریخ شرق علاقه دارند، جالب توجه خواهد بود.

 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مخفی شدن تبلیغ
مخفی شدن تبلیغ

لیست پخش «تیزر بازی»

مخفی شدن تبلیغ